01
Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar. Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar.
02
Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar. Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar.
03
Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar. Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar.
04
Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar. Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar.
05
Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar. Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar.
01
Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar. Har no nytta to heimehelgar på å planleggje, rydde og skaffe materiale. Var ein tur på miljøstasjonen på Jarnes der eg fekk plukka med ein del bjelkar.
1/25