~ Låven ~

Låven er eit prosjekt eg byrja med hausten 2011. Tidlegare nytta som låve (!), seinare oppbevaringsplass for ymse skrot og ein vakker dag ein stad for lys og lyd.