Låven

Låven er eit prosjekt eg byrja med hausten 2011. Tidlegare nytta som låve(!), seinare oppbevaringsplass for ymse skrot og ein vakker dag ein stad for lys og lyd.

Oppdatering 23. februar

No når ho trøytt av vinter titta frammom nedå gnausegrovå myilljå Heidanje og Skarphønnje. Ej he alt laga kaffi og nyt koppens varme tår meda soli skjer seg med skarpe strålar gjøna auge og vindauge. Og me eitt byrja mjuke melodia å trengje gjøna golve frå Murerane ovom, det spelast piano, og for fyrste gong sida juletide høyre ej sang - ein glad trudelutt på morgåkvisten

egentlig bilde, når en trykke/held over kjem teksten fram

Sjå på soli!

No når ho trøytt av vinter titta frammom nedå gnausegrovå myilljå Heidanje og Skarphønnje. Ej he alt laga kaffi og nyt koppens varme tår meda soli skjer seg med skarpe strålar gjøna auge og vindauge. Og me eitt byrja mjuke melodia å trengje gjøna golve frå Murerane ovom, det spelast piano, og for fyrste gong sida juletide høyre ej sang - ein glad trudelutt på morgåkvisten

egentlig bilde, når en trykke/held over kjem teksten fram

Sjå på soli!

No når ho trøytt av vinter titta frammom nedå gnausegrovå myilljå Heidanje og Skarphønnje. Ej he alt laga kaffi og nyt koppens varme tår meda soli skjer seg med skarpe strålar gjøna auge og vindauge. Og me eitt byrja mjuke melodia å trengje gjøna golve frå Murerane ovom, det spelast piano, og for fyrste gong sida juletide høyre ej sang - ein glad trudelutt på morgåkvisten

egentlig bilde, når en trykke/held over kjem teksten fram